Vergoeding zorgverzekeraar 2021

Onze therapie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed binnen de Basis GGZ

Voor een overzicht van alle vergoedingen per zorgverzekeraar verwijzen we je naar de website van inDepender.nl:
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/psychologie.asp

Let goed op de gewijzigde regels van je zorgverzekeraar in 2014. Als je in aanmerking wilt komen voor vergoeding, moet je een verwijsbrief van je huisarts hebben.

De behandeling wordt alleen vergoed als er sprake is van een DSM V diagnose of een vermoeden van. Als daar geen sprake van is, dan betaalt u de behandeling zelf conform het NZA tarief (€98,- per sessie)

Niet vergoed worden: Relatietherapie, rouwverwerking en Burnout als er geen sprake is van een DSM V diagnose. Gecompliceerde rouw wordt wel vergoed.