Over onze Praktijk

Praktijk Thomassen is een kleinschalige praktijk voor Basis GGZ. De praktijk bestaat bijna 40 jaar (1978) en is gevestigd in een sfeervol pand in de Schildersbuurt te Groningen. We hebben een behandelaanbod voor jongeren, volwassenen en ouderen.

Uitgangspunt bij al onze zorgtrajecten is dat je wel degelijk zelf iets aan je hulpvraag, ziekte, klacht of gezondheid kunt doen en dat je tevreden bent over onze hulp.

We bieden iedere cliënt:

 • effectieve zorg op maat in samenspraak met de cliënt.
 • snelle en accurate diagnostiek dankzij diverse online testen.
 • toegang tot je een eigen dossier, inclusief behandelplan, effectmetingen, huiswerkopdrachten, tools etc. Je kunt voortdurend je eigen behandeling evalueren en houdt toegang tot je eigen klantpagina, ook na de behandeling.
 • ondersteunende ontspanningsoefeningen en mindfulness online
 • effectieve coaching in relatie tot werkgever, bedrijfsarts, UWV, verzekeringen, bij issues rond leefstijl, gezondheid en ziekte.
 • vaardigheden en tools waarmee je jezelf in de toekomst kunt helpen
 • een betalingsregeling op maat als er meer sessies nodig zouden zijn dan je zorgverzekering vergoedt.

Tarieven

Het standaardtarief voor individuele sessies of relatietherapie is € 115,- per 60 minuten in het geval dat de behandeling niet door je zorgverzekeraar vergoed wordt. Raadpleeg de polis van je zorgverzekeraar om te kijken of je voor vergoeding in aanmerking komt.

Vergoeding

Vanaf 2022 worden er via het zorgprestatiemodel geen trajecten meer gedeclareerd maar wordt er gedeclareerd per sessie.

Wij declareren voor het intakegesprek en het tweede diagnostische consult 75 minuten. Voor de overige sessies declareren wij 60 minuten.
De declaraties zijn inclusief de indirecte tijd. Hiermee wordt tijd bedoeld die ook nodig is voor je behandeling, maar waar je zelf niet bij aanwezig bent. Denk bijvoorbeeld aan verslaglegging, rapportage naar de huisarts, e-health, opstellen behandelplan of een voorbereidende activiteit.
Wij declareren de tijd die we in ons agenda voor je hebben ingepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurt.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel

Verwijzing

Je kunt zich rechtstreeks aanmelden door ons te bellen 050-3130526 of via het online aanmeldformulier. Voor een vergoeding is een verwijzing nodig van je huisarts, de bedrijfsarts of bureau jeugd-en gezinszorg.

Afzeggen van een afspraak

Als u onverhoopt niet op het afgesproken tijdstip beschikbaar bent, wordt verwacht dat u dit zo snel mogelijk laat weten per e-mail naar uw behandelaar en minimaal 48 uur van tevoren. Het weekend telt hierbij niet mee. Dus een afspraak voor maandag moet op donderdag afgezegd worden.  Hiermee voorkomt u onnodige kosten en kunnen wij nog iemand anders inplannen.

Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.
Het tarief voor no-show is: € 50,00 per gemiste afspraak. Dit bedrag wordt niet vergoed door de verzekering dus dit moet je zelf betalen.

Waarneming

Tijdens vakantie, bij-en nascholing wordt de waarneming in de praktijk onderling geregeld. Indien alle behandelaren afwezig zijn, wordt er waargenomen door een externe collega.

Bij crisis buiten kantooruren

 • ‘s avonds:: doktersdienst Groningen 0900-9229
 • ‘s Nachts of in het weekend doktersdienst Groningen 0900-9229
 • Crisisdienst Lentis: (moet al verwezen zijn; aanmelding crisisdienst gaat via de huisarts) 050-5223555
 • Hulplijn ondersteuning bij suïcidale gedachten:  0900 0113
 • De luisterlijn: Hulplijn 7x 24 uur: psychisch problematiek , depressie, eenzaamheid, seksueel misbruik, slachtoffer, verslavingsproblematiek, gezinsproblematiek, relatieproblematiek, ziekte etc. De luisterlijn: 0900-0767 of www.deluisterlijn.nl  Lokaal bellen: Groningen: 050 – 525 00 00. Voor andere plaatsen lokaal bellen,  zie www.deluisterlijn.nl