Informatie voor verwijzers

» Lees hier over de nieuwe regels in de zorg en wat dit betekent voor verwijzers.

Onze praktijk is gespecialiseerd in eerstelijnspsychologische zorg, psychosynthese, psycho-oncologische zorg, rouw-en verliesverwerking en arbeidsgerelateerde problematiek. Al onze zorgprogramma’s zijn ’stepped care’ opgebouwd. Onze praktijk werkt al ruim 30 jaar nauw samen met huisartsen in Groningen. (o.a. Ellenbroek, van Zijl, Blom, van der Beij, Meijer, Rezelman)

Indicaties

U kunt mensen naar onze praktijk verwijzen met:

depressieve klachten, angstklachten, eetproblemen, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, stress en burn-out verschijnselen, (post) traumatische stressklachten, rouw-en verliesverwerkingsproblematiek t.g.v. ziekte, scheiding, ontslag, psychosomatische klachten, psychosociale problematiek t.g.v. chronische-en ernstige ziekte, identiteits-en zingevingsvragen, levensfase problematiek.

We hebben zorgprogramma’s voor jongeren, volwassenen en ouderen. We hebben ook zorgprogramma’s voor partners, kinderen en nabestaanden. Individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie en groepstherapie.

Wat kunt u als verwijzer van ons verwachten:

  • effectieve zorg door ervaren psychologen
  • aan- en afmelding van cliënten*
  • diagnose, en behandelplan*
  • kort evaluatieverslag na afloop*
  • vast tijdstip voor overleg 8.00-8.30 17.00-17.30 *
  • coaching, begeleiding en behandeling volgens de best evidence practice
  • samenwerking in de eerste- en tweedelijn
  • korte lijjnen
  • geen wachttijden

* met toestemming cliënt

Formulieren

aanmeldingsformulier_verwijzers

Nivelonderzoek 2011 <br/ >( LVE codeboek)

Landelijk Wij
Behandelduur 7,9 6,9
Wachttijd 20,9 15,1
Uitval 14,9 2,3
Doorverwijzing 12,7 1,5
Reguliere afsluiting 72,4 96,6

Het Nivel doet elk jaar een landelijk onderzoek onder gekwalificeerde eerstelijnspsychologen (LVE). Hierin worden worden de eerstelijns psychologen per regio met elkaar vergeleken. De eerstelijnspraktijken in de regio Groningen, waar deze praktijk onder valt, heeft een gemiddelde wachttijd van 12,1 dag ,van aanmelding tot eerste consult en de gemiddelde sessieduur is 6,9. Deze cijfers gelden ook voor onze praktijk.

Cliënttevredenheid
(Trimbos GGZ thermometer)

Totale behandeling 8,9
Resultaat 9
Deskundigheid 9,7
Bejegening 9,7

Uit het onafhankelijke cliëntevredenheidsonderzoek onder cliënten van onze praktijk, blijkt bovendien dat cliënten de totale behandeling waarderen met een 8.9, het resultaat van hun behandeling waarderen met een 9, en deskundigheid en bejegening waarderen met een 9,7. Met de feedback die we de afgelopen jaren hebben verkregen, konden we in 2011 onze dienstverlening verder verbeteren. En dat is gelukt. Bekijk hier de resultaten:

Bekijk het klanttevredenheidsonderzoek van 2011