Informatie voor cliënten die zijn doorverwezen

Je bent door je huisarts doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnspsycholoog)

Je huisarts heeft geconstateerd dat je baat hebt bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van je klachten heeft hij je doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Het kan zijn dat je eerst gesprekken hebt gehad met een praktijkondersteuner maar je kunt ook direct worden doorverwezen.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Hij heeft daarvoor een aantal “tools” tot zijn beschikking die speciaal voor de Generalistische Basis GGZ zijn ontwikkeld.

De psycholoog zal eerst een intake met je doen. Daarna zal hij met je bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht je te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat je niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst hij je terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Wat kost het?

In 2014 heb je vanuit je basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van je klachten kunt je gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van je klachten.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2014 is het eigen risico € 360 per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaal je aan je zorgverzekeraar.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij je psycholoog en je zorgverzekeraar of je behandeling vergoed wordt voordat je begint aan het traject!

Als je meer gesprekken nodig hebt

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat je toch een langere behandelduur nodig hebt. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat je verzekerd blijft van vergoeding. Je psycholoog zal je daarvan op de hoogte stellen.

online anmelden