Behandelvisie

Persoonlijk welbevinden en kwaliteit van leven worden primair niet bepaald door problemen of omstandigheden die ons van buiten treffen, maar veeleer door hoe we met deze omstandigheden omgaan (coping). Mensen kunnen sterk verschillen in hun manier van omgaan met zorgen, problemen, ziekte, rouw-en verlieservaringen. De manier van hoe we omgaan met, heeft grote invloed op ons persoonlijk welbevinden en op de kwaliteit van leven. Dit geldt ook voor ingrijpende gebeurtenissen zoals b.v. de diagnose kanker, ongeneeslijk ziek zijn of een onomkeerbaar verlies.

Of we ons ervan bewust zijn of niet, we hanteren allemaal strategieën om met onze zorgen, problemen, of verlieservaringen om te gaan. De strategie die we hanteren berust op bewuste of onbewuste keuzen die wij maken. Sommige strategieën zijn effectief in het omgaan met problemen, andere niet.

Communicatie is ook een sleutelwoord in relatie tot kwaliteit van leven en persoonlijk welbevinden. Communicatie, verbaal en non-verbaal is een middel waardoor we de ander kunnen mededelen wat we nodig hebben, wat we willen, hoe we ons voelen, of waar we ons zorgen over maken. Door te luisteren naar wat de ander ons vertelt, kunnen we de ander leren kennen. Goede communicatie heeft een positieve relatie met kwaliteit van leven en persoonlijk welbevinden.

Verder hebben onze emoties een grote invloed op de kwaliteit van ons leven en ons persoonlijk welbevinden. Het maakt ook een groot verschil of je het gevoel hebt dat een probleem of omstandigheid je overkomt of dat je zelf hierop ook invloed uit kunt oefenen. Met andere woorden dat je ook zelf iets aan je situatie kunt doen.

Mensen ervaren problemen die bij het leven horen. Deze problemen kunnen leiden tot klachten, stoornissen en gedragsproblemen waardoor het sociaal functioneren bemoeilijkt wordt en de kwaliteit van leven aangetast.

Mensen zijn bio-psychosociale wezens en iedere gezondheidsklacht is een unieke reactie van een mens op een probleem. In de gezondheidzorg gaat het om gezondheid en het behandelen van mensen met lichamelijke-of geestelijke gezondheidsproblemen met hun klachten en symptomen.

De meest krachtige interventies om gezondheid te bevorderen zijn:  bewustzijn, aandacht, beweging, voeding, om kunnen gaan met stress en een leven leiden dat bij je past.

Deze visie betekent dat wij altijd oplossingsgericht werken met duidelijk omschreven behandeldoelen.