Behandelmethoden

Cognitieve Therapie

Cognitieve Therapie is een behandelmethode die al jarenlang wordt toegepast binnen de psychologische hulpverlening.

Kort samengevat gaat deze behandelmethode ervan uit dat, wanneer je een negatief gevoel ervaart, dat veroorzaakt wordt door negatieve gedachten die je hebt. Deze gedachten gaan vaak snel en zijn grotendeels onbewust. Wanneer je hier last van hebt, merk je bijvoorbeeld dat je vaak negatieve gevoelens ervaart, maar niet goed weet waarom.

Door middel van Cognitieve Therapie leer je op een concrete manier om je bewust te worden van deze gedachten. Je krijgt daardoor meer inzicht in jezelf en je leert beter te relativeren. Hierdoor krijg je meer  grip op je negatieve gedachten en dus op je negatieve gevoelens.

Gedurende de behandeling leer je deze methode toe te passen op situaties waar je in het hier en nu tegenaan loopt, zodat je in de toekomst beter in staat bent om met negatieve gevoelens om te gaan.

Mindfulness

Mindfulness is een toepassing van een eeuwenoude meditatietechniek.

Mindfulness is ontwikkeld door John Kabat Sinn en is uitermate effectief gebleken bij psycho-sociale behandeling van patienten met een ernstige ziekte.

Deze methode heeft de afgelopen jaren zijn intrede gedaan in de psychologie en bleek ook goed toepasbaar bij klachten zoals angst, somberheid,paniek,, piekeren, onrust, stress,  en negatief denken.

Mindfulness is een interventie  die wij standaard toepassen bij de behandeling van bovenstaande klachten, maar mindfulness is meer dan een interventie die je inzet bij klachten – het is ook een way of life. Mindfulness geleerd door een ervaren psycholoog/trainer is iets waar je hele leven plezier van kunt hebben.

Wij hebben al meer dan dertig jaar ervaring in effectief toepassen van deze interventie zowel bij ernstig zieke mensen als mensen met psychische klachten.  De techniek bestaat uit een aantal onderdelen.

 1. het oefenen van aandacht
 2. bewustzijn van je lichaam
 3. bewustzijn van je ademhaling
 4. bewustzijn van je gedachten, je gevoelens, je emoties
 5. bewustzijn van vastgeroeste gewoonten/patronen
 6. het leren stoppen van gedachten
 7. het leren ontspannen
 8. leren genieten
 9. met je aandacht in het hier en nu zijn

Heb je deze 8 onderdelen succesvol in je persoonlijkheid geïntegreerd, mdan ben je in staat mindfull te zijn in je leven van alle dag; ben je je meer bewust in het hier en nu van je gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwording  en van je gewoonten/vaste patronen/automatische gedachten. Je bent meer in rust en kun je alerter reageren in situaties.

Door je hiervan bewust te zijn, ben je ook in staat beter te communiceren en beter te luisteren. Het heeft ook een positief effect op je sociale vaardigheden. Emotionele problemen ontstaan vaak (en duren vaak voort), doordat we onaangename gevoelens niet willen voelen.

EMDR

EMDR is een behandeling die voornamelijk gebruikt wordt bij de verwerking van traumaís. Het is een relatief kortdurende en effectieve behandeling die al sinds de jaren í80 wordt toegepast. Wanneer je regelmatig wordt geconfronteerd met vervelende herinneringen of beelden van iets wat je is overkomen, is deze behandeling in veel gevallen een goede manier om daar vanaf te komen.

Als je iets ergs overkomt wat veel negatieve emoties bij je oproept, is een veelvoorkomende reactie om daar vervolgens zo min mogelijk aan te denken. Vanuit je omgeving hoor je bijvoorbeeld dat je ë verder moet ë of ë je het achter je moet laten ë. Hoewel deze reactie veel voorkomt en heel menselijk is, kan je hierdoor later merken dat je te pas en te onpas door negatieve emoties overspoeld raakt. Je ziet bijvoorbeeld iets op tv wat je herinnert aan hetgeen je overkomen is. In deze gevallen staat de rationale aanpak ( er niet aan willen denken ) de verwerking van je emoties in de weg.

EMDR gaat hierop in. Wanneer je samen met je behandelaar de vervelende gebeurtenis in kaart hebt gebracht, ga je je proberen te concentreren op deze gebeurtenis. Je behandelaar gaat je vervolgens afleiden door vingerbewegingen te maken, ongeveer 25 cm voor je gezicht. Hierdoor word je afgeleid. Op dat moment zul je merken dat er allerlei dingen in je opkomen, die je geassocieerd hebt met het trauma. Dat betekent, dat de verwerking alsnog op gang komt. De associaties zullen na korte tijd stoppen. Wanneer je vervolgens weer terugdenkt aan het trauma, zul je merken dat je je minder rot voelt. Deze methode wordt dan herhaalt, zodat je uiteindelijk terug kunt denken aan het gene dat je is overkomen zonder dat je door negatieve emoties overspoelt raakt.

EMDR is een interventie die we indien nodig in alle behandelingen kunnen inzetten.

Psychosynthese

Psychosynthese is een bezielde, zingevende en creatieve manier om naar onszelf te kijken en naar wat het betekent om mens in ontwikkeling te zijn, zowel op lichamelijk, emotioneel, verstandelijk als spiritueel gebied. Psychosynthese wordt vaak psychologie met een ziel genoemd.

Het is een humanistische en transpersoonlijke psychologie, ontwikkeld vanuit de psycho-analyse door de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli. Het heeft raakvlakken met de cognitieve gedragstherapie.

Uitgangspunt van psychosynthese therapie is dat ieder mens een doel in het leven heeft, waardevol is zoals men is en in het leven kansen en problemen ontmoet waaraan men zich naar vermogen kan ontwikkelen. Ieder mens heeft daartoe een eigen keuze en een eigen verantwoordelijkheid. Soms is het belangrijk dat iemand een eindje met je mee wandelt, je steunt en spiegelt en je op weg helpt om vervolgens zelf je weg verder te gaan.

Werkwijze bij Psychosynthese

Psychsynthese psychotherapie helpt de cliënt zich bewust te worden van gevoelens, behoeften, gedachten, idealen, beperkingen en kwaliteiten maar ook van blokkades, terugkerende patronen in je leven en jeugdervaringen die doorspelen in het heden.

Zij opent de weg naar innerlijke groei door je in kontact te brengen met je kern, je wil, liefde, creativiteit en spiritualiteit, intuïtie en wijsheid.

De cliënt staat in de therapeutische relatie centraal. De therapeut richt zich op de wil en het zelfhelend vermogen van de cliënt. Dit vindt doorgaans plaats in een gesprek, vaak gecombineerd met:

 • geleide fantasie, imaginatie en visualisatie;
 • lichaamswerk;
 • het werken met subpersonen(de verschillende aspecten van de persoonlijkheid);
 • beeldende technieken, zoals tekenen, schilderen, schrijven, boetseren;
 • ademhalings,ontspanningsoefeningen en meditatie;
 • rollenspel en drama

Het eerste bezoek aan de therapeut is bedoeld als kennismaking en intake. Daarin wordt het doel van het bezoek besproken. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld met een schatting van de duur van de therapie. De behandeling zelf start daarna.

Psychosynthese is een attitude als hulpverlener en is een visie op de hulpverleningsrelatie. Deze attitude is bij onze psychologen aanweig.

Interventies vanuit de psychosynthese kunnen ingezet worden in onze behandelingen indien nodig en gewenst.