Onze behandelaars


Berni Thomassen

Berni is gz-psycholoog en Er registered psychotherapist. Hij heeft 40 jaar ervaring in de eerste en tweede lijn van de ggz in diverse functies: behandelaar, (sport) psycholoog, trainer coach/opleider, teamleider, hoofd patiëntenzorg, zorgvernieuwer,  ontwikkelaar van zorgprogramma’s en bestuurder.

Berni: “Ik werk altijd zowel probleem/klacht gericht als persoonsgericht. Elke behandeling is zorg op maat en oplossingsgericht. Ik ben geïnteresseerd in wie je bent en wil je daar graag ontmoeten. Ik zie mezelf meer als een coach die je helpt je eigen problemen en klachten op te lossen, dan als behandelaar. Mijn streven is dat je na het traject dat je bij mij volgt meer zicht hebt op wie je bent en handvatten hebt om jezelf in de toekomst te kunnen helpen. Mijn ervaring heeft me geleerd dat je altijd kunt veranderen en dat je het vermogen hebt je problemen op te lossen en/of er adequaat mee om te gaan. Ik kan je helpen bij al je je persoonlijke problemen, bij relatie-en gezinsproblemen, arbeidsgerelateerde problemen, bij-rouw en verliesverwerking, problemen in verband met gezondheid en ziekte en zingevingsvragen. Mijn kwaliteiten zijn: mijn ruime en brede ervaring in de ggz, mijn eigen ontwikkelingsproces als persoon, mijn vermogen om de kern te raken waardoor het eigen probleemoplossend vermogen geactiveerd wordt.”


Saskia Thomassen

Saskia Thomassen is opgeleid als beeldend kunstenares, psychologe en psychosynthese therapeut. Sedert 1986 werkt ze in haar eigen praktijk in Groningen .Zij weet kwaliteiten van de verschillende opleidingen te combineren in de psychosynthese, deze stroming heeft haar hart gestolen. Vanaf 1990 is ze verbonden als psychosynthese gids aan Psychosynthesis studies Nederland. Van 2001 tot 2007 was ze als psychologe, een dag per week werkzaam op psychooncologisch therapiecentrum Het Behouden Huys te Haren. Daar ontwikkelde ze de creatieve therapie op basis van psychosynthese. Vanaf 2007 werkt ze in praktijkthomassen als psychologe en psychosynthese therapeut.

Saskia: “Voor mij is de zin van het leven alle kwaliteiten en mogelijkheden die je bij je geboorte meegekregen hebt te ontwikkelen; je te bevrijden van oude patronen en beperkingen die je belemmeren om uiteindelijk te worden wie je in wezen bent.”


Karen Thomassen

Karen is opgeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen met Klinische Psychologie als afstudeer richting. Daarnaast heeft zij de opleidingen Gewichtsconsulent en Leefstijlcoaching gevolgd. Karen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van exposure therapie op het verbeteren van lichaamstevredenheid.

Karen: “Ik vind het leuk om met jonge mensen te werken. Ik vind het een uitdaging om samen te onderzoeken waar de klachten vandaan komen en hoe we ze op kunnen lossen. Daarbij kijken we vooral naar de omstandigheden die de klachten veroorzaken of in stand houden en jouw persoonlijke stijl. Dus hoe jij met problemen en uitdagingen omgaat.

Mijn stijl is praktisch en oplossingsgericht. Ik heb veel ervaring met studenten en vind het een uitdaging om met hen samen een balans te zoeken tussen de hoge verwachtingen van de huidige maatschappij (studiedruk, sociale activiteiten, studentenverenigingen, werk, familie) en ontspanning. Waarbij structuur, planning, en beweging een grote rol spelen. Ook heb ik veel ervaring met angststoornissen, sociale angst en depressie.

Daarnaast heb ik veel affiniteit met eetproblematiek zoals eetstoornissen, een laag zelfbeeld en overgewicht. Als leefstijlpsycholoog kijken we samen naar het ontstaan van het (verstoorde) eetgedrag en gaan we deze vaak hardnekkige en onbewuste gewoontes doorbreken. Daarnaast krijg je ook veel informatie over voeding en beweging.”


Peter Vrancken

Peter is psycholoog en psychotherapeut. Opgeleid als Rogeriaan, heet zijn therapierichting al enige tijd Cliëntgerichte Psychotherapie. Dit houdt in dat je als cliënt centraal staat. Jij bent het uitgangspunt. Dus geen standaardrecept, maar behandeling gericht op wie jij in het bijzonder bent, met aandacht voor wat er aan het ontstaan van je klachten heeft bijgedragen. Doel is om blokkades die jouw ontwikkeling in de weg zitten op te sporen en zoveel mogelijk ongedaan te maken. En dan kun jij zelf weer verder.

Peter: “Bij de behandeling van psychische klachten is mijn benadering vooral gericht op datgene wat aan het ontstaan van de problemen heeft bijgedragen, en hoe je daar beter mee om kunt gaan. Omdat je hier zelf niet goed uitgekomen bent, zoeken we samen een weg naar nieuwe ontwikkelingen.

Waarom en waardoor zijn de klachten ontstaan? Heel vaak komen problemen er uit voort  dat je niet echt jezelf kunt zijn. Het kan zijn dat je je teveel van anderen hebt aangetrokken, dat je het gevoel hebt niet goed genoeg te zijn, dat je anders moet doen dan je in wezen bent. Wellicht moet je eerst nog onderzoeken en ontdekken wat nu eigenlijk wel of niet bij je past.

Het kan zijn dat een veranderende levensfase je voor problemen stelt.  Maar ook verlies van wat je dierbaar is, zoals bijvoorbeeld een geliefd persoon of werk. Of er worden vragen opgeroepen mbt de zin van het leven. Relatieproblematiek kan een rol spelen. En zo is er veel waar je tegen aan kunt lopen. Het kan tot somberheid, een depressief gevoel, of andere klachten leiden. En daarbij het gevoel te weinig grip te hebben op je eigen leven, op jouw welbevinden.

In deze gesprekstherapie zullen we één en ander samen onderzoeken en werken aan het gevoel en het besef “dit ben ik”. Hierdoor kan er een nieuwe weg ingeslagen worden die beter past bij wie je echt zelf bent.

Dit vraagt van jou als cliënt wel dat je gemotiveerd en in staat bent om naar jezelf te kijken. Samen proberen we hier in het eerste gesprek helderheid in te krijgen. Het is de bedoeling dat de therapiegesprekken tot verandering gaan leiden, tot een beter contact met jezelf en beter passende inzichten. Centraal staat het verstevigen van je eigen Zelfgevoel. Hierdoor kunnen klachten naar de achtergrond gedrongen worden.

trt

Joke Schothorst

Joke is opgeleid als psycholoog aan de Rijksuniversiteit van Groningen en heeft daarna de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog afgerond. Ze heeft brede ervaring als diagnosticus en behandelaar in de Basis en Gespecialiseerde GGZ. Zij is geschoold in ACT (Acceptance en Commitment Therapy) en EMDR, en gespecialiseerd in de hulpverlening aan mensen met autisme.

Joke: “Iedereen komt in zijn leven obstakels tegen, die in meerdere of mindere mate invloed hebben op je leven. Soms zijn de dingen die je meemaakt zo moeilijk, of is wat je voelt of denkt zo ingewikkeld, dat je vastloopt en niet meer weet hoe je dit kunt veranderen.

Ik zoek graag samen met jou uit hoe je klachten zijn ontstaan en hoe je met moeilijkheden bent omgegaan. Mogelijk heb je jezelf manieren aangeleerd om je staande te houden. Zo ben je misschien (onbewust) gevoelens, gedachten en herinneringen gaan vermijden, omdat het te moeilijk was om ze toe te laten. Of ben je steeds in strijd met je gevoelens en gedachten, omdat je niet zo wilt denken, of je niet zo wilt voelen. Deze manieren hebben je waarschijnlijk een tijd geholpen, maar kunnen nu juist voor stagnatie in je leven zorgen. We gaan samen kijken of je ook anders om kunt gaan met je klachten en met obstakels die je tegenkomt. En vooral ook dat je datgene (weer) in je leven krijgt wat voor jou zinvol en echt belangrijk is.

Om dit voor elkaar te krijgen probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw hulpvraag, bij wie jij bent en wat bij jou past. Ik ben oprecht geïnteresseerd in wie jij bent, betrokken bij wat je doormaakt en ondersteunend en richtinggevend bij jouw proces.”


Marije Nijholt

Marije heeft de opleiding tot psycholoog aan de Rijksuniversiteit van Groningen afgerond en vervolgens de opleiding tot GZ-psycholoog. Als gezondheidszorgpsycholoog is zij ervaren in het diagnosticeren en behandelen van verschillende psychische stoornissen, en heeft brede ervaring opgedaan in verschillende settingen (basis- en gespecialiseerde GGZ, ziekenhuis en revalidatiecentra). Zij heeft affiniteit met onder andere angststoornissen, trauma/PTSS, autisme en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Hierbij gebruikt zij technieken uit onder andere de cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR, Acceptance Commitment Therapy (ACT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en zelfcompassietraining (MBCL).

“Marije:‘Soms lukt het niet meer om in balans te blijven en ontwikkel je klachten. Bijvoorbeeld door wat je mee maakt, een bepaalde levensfase die je doorgaat, of doordat persoonlijke valkuilen meer naar de voorgrond treden. Het geeft mij veel voldoening om je te helpen de balans te herstellen.

Als psycholoog werk ik cliëntgericht en persoonsgericht. Dit houdt in dat ik niet alleen gericht ben op het verminderen van klachten, maar ook op de onderliggende kern van jouw persoonlijkheid. Hierbij kijken we naar jouw persoonlijke waarden, dus wat vind je werkelijk belangrijk in het leven en wat past bij jouw als persoon? Ik begeleid je in het ontwikkelingsproces, waarbij je zelf ontdekt wat je wilt en kunt. Samen met jou sta ik stil bij het beleven en doorleven van emoties om een goed verwerkingsproces te bevorderen.

Als behandelaar omschrijf ik mezelf als transparant en betrouwbaar. Mijn doel is een werkrelatie tot stand te brengen die professioneel, authentiek en accepterend is. Cliënten omschrijven mij als een behandelaar die oprecht is, en niet oordelend. Ik ben ervan overtuigd dat een goede match tussen psycholoog en cliënt essentieel is voor een geslaagde behandeling. Ik ben gemotiveerd om samen met je aan het werk te gaan om jou te begeleiden jouw behandeldoelen te bereiken’


Hilje Vegter

Hilje is opgeleid als gezondheidszorgpsycholoog en heeft ruime ervaring in de hulpverlening aan volwassenen, jongeren, kinderen en gezinnen. Ze werkt graag oplossingsgericht en gebruikt technieken uit de cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapie, mindfulness en schematherapie. Daarnaast is ze geschoold in EMDR. Ze heeft ervaring met heel uiteenlopende vragen en klachten zoals angst- en stemmingsklachten, onzekerheid en sociale problemen, traumagerelateerde klachten, gezinsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek. .

“Hilje:‘Ieder mens heeft periodes in zijn leven dat dingen niet lopen zoals je graag zou willen: je voelt je bijvoorbeeld somber, angstig of het contact met andere mensen verloopt moeizaam. Je probeert zelf van alles om je beter te voelen of om zaken te veranderen. Soms kom je hier zelf of met de mensen om je heen niet uit en is het verstandig om professionele hulp te zoeken. Een dapper besluit, je bent van harte welkom !

Ik vind het belangrijk dat we uitgaan van jouw hulpvraag en jouw wensen en ideeën over hoe de behandeling er uit zou moeten zien. Natuurlijk zet ik daar mijn ideeën over wat er nodig is naast en samen maken we dan een plan op welke manier je jouw doelen kunt halen. We kijken samen naar de oorsprong van je klachten en de mogelijk al langer bestaande patronen. Daarbij hebben we aandacht voor hoe het met jou zelf gaat maar ook hoe het contact met de mensen om je heen verloopt.

Ik vind het belangrijk dat jij je op je gemak en begrepen voelt, maar ik zal je ook regelmatig een spiegel voorhouden. We zullen steeds samen bespreken of we nog op de goede weg zitten en of wat we doen zinvol is voor jou. Ik sta open voor feedback, dus voel je vrij om je wensen kenbaar te maken!’