Onze behandelaars


Berni Thomassen

Berni is eerstelijns en tweedelijns gz-psycholoog, eerstelijnspsycholoog en psychosynthese therapeut. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in de eerste en tweede lijn van de GGZ als behandelaar, psycholoog, trainer/coach, hoofd patiëntenzorg, opleider, teamleider, zorgvernieuwer, ontwikkelaar van zorgprogramma’s en bestuurder.

Berni: “Ik werk altijd zowel probleem/klacht gericht als persoonsgericht. Elke behandeling is zorg op maat en oplossingsgericht. Ik ben geïnteresseerd in wie je bent en wil je daar graag ontmoeten. Ik zie mezelf meer als een coach die je helpt je eigen problemen en klachten op te lossen, dan als behandelaar. Mijn streven is dat je na het traject dat je bij mij volgt meer zicht hebt op wie je bent en handvatten hebt om jezelf in de toekomst te kunnen helpen. Mijn ervaring heeft me geleerd dat je altijd kunt veranderen en dat je het vermogen hebt je problemen op te lossen en/of er adequaat mee om te gaan. Ik kan je helpen bij al je je persoonlijke problemen, bij relatie-en gezinsproblemen, arbeidsgerelateerde problemen, bij-rouw en verliesverwerking, problemen in verband met gezondheid en ziekte en zingevingsvragen. Mijn kwaliteiten zijn: mijn ruime en brede ervaring in de ggz, mijn eigen ontwikkelingsproces als persoon, mijn vermogen om de kern te raken waardoor het eigen probleemoplossend vermogen geactiveerd wordt.”


Saskia Thomassen

Saskia Thomassen is opgeleid als beeldend kunstenares, psychologe en psychosynthese therapeut. Sedert 1986 werkt ze in haar eigen praktijk in Groningen .Zij weet kwaliteiten van de verschillende opleidingen te combineren in de psychosynthese, deze stroming heeft haar hart gestolen. Vanaf 1990 is ze verbonden als psychosynthese gids aan Psychosynthesis studies Nederland. Van 2001 tot 2007 was ze als psychologe, een dag per week werkzaam op psychooncologisch therapiecentrum Het Behouden Huys te Haren. Daar ontwikkelde ze de creatieve therapie op basis van psychosynthese. Vanaf 2007 werkt ze in praktijkthomassen als psychologe en psychosynthese therapeut.

Saskia: “Voor mij is de zin van het leven alle kwaliteiten en mogelijkheden die je bij je geboorte meegekregen hebt te ontwikkelen; je te bevrijden van oude patronen en beperkingen die je belemmeren om uiteindelijk te worden wie je in wezen bent.”


Karen Thomassen

Karen is opgeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen met Klinische Psychologie als afstudeer richting. Daarnaast heeft zij de opleidingen Gewichtsconsulent en Leefstijlcoaching gevolgd. Karen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van exposure therapie op het verbeteren van lichaamstevredenheid.

Karen: “Ik vind het leuk om met jonge mensen te werken. Ik vind het een uitdaging om samen te onderzoeken waar de klachten vandaan komen en hoe we ze op kunnen lossen. Daarbij kijken we vooral naar de omstandigheden die de klachten veroorzaken of in stand houden en jouw persoonlijke stijl. Dus hoe jij met problemen en uitdagingen omgaat.

Mijn stijl is praktisch en oplossingsgericht. Ik heb veel ervaring met studenten en vind het een uitdaging om met hen samen een balans te zoeken tussen de hoge verwachtingen van de huidige maatschappij (studiedruk, sociale activiteiten, studentenverenigingen, werk, familie) en ontspanning. Waarbij structuur, planning, en beweging een grote rol spelen. Ook heb ik veel ervaring met angststoornissen, sociale angst en depressie.

Daarnaast heb ik veel affiniteit met eetproblematiek zoals eetstoornissen, een laag zelfbeeld en overgewicht. Als leefstijlpsycholoog kijken we samen naar het ontstaan van het (verstoorde) eetgedrag en gaan we deze vaak hardnekkige en onbewuste gewoontes doorbreken. Daarnaast krijg je ook veel informatie over voeding en beweging.”


Peter Vrancken

Peter is psycholoog en psychotherapeut. Opgeleid als Rogeriaan, heet zijn therapierichting al enige tijd Cliëntgerichte Psychotherapie. Dit houdt in dat je als cliënt centraal staat. Jij bent het uitgangspunt. Dus geen standaardrecept, maar behandeling gericht op wie jij in het bijzonder bent, met aandacht voor wat er aan het ontstaan van je klachten heeft bijgedragen. Doel is om blokkades die jouw ontwikkeling in de weg zitten op te sporen en zoveel mogelijk ongedaan te maken. En dan kun jij zelf weer verder.

Peter: “Bij de behandeling van psychische klachten is mijn benadering vooral gericht op datgene wat aan het ontstaan van de problemen heeft bijgedragen, en hoe je daar beter mee om kunt gaan. Omdat je hier zelf niet goed uitgekomen bent, zoeken we samen een weg naar nieuwe ontwikkelingen.

Waarom en waardoor zijn de klachten ontstaan? Heel vaak komen problemen er uit voort  dat je niet echt jezelf kunt zijn. Het kan zijn dat je je teveel van anderen hebt aangetrokken, dat je het gevoel hebt niet goed genoeg te zijn, dat je anders moet doen dan je in wezen bent. Wellicht moet je eerst nog onderzoeken en ontdekken wat nu eigenlijk wel of niet bij je past.

Het kan zijn dat een veranderende levensfase je voor problemen stelt.  Maar ook verlies van wat je dierbaar is, zoals bijvoorbeeld een geliefd persoon of werk. Of er worden vragen opgeroepen mbt de zin van het leven. Relatieproblematiek kan een rol spelen. En zo is er veel waar je tegen aan kunt lopen. Het kan tot somberheid, een depressief gevoel, of andere klachten leiden. En daarbij het gevoel te weinig grip te hebben op je eigen leven, op jouw welbevinden.

In deze gesprekstherapie zullen we één en ander samen onderzoeken en werken aan het gevoel en het besef “dit ben ik”. Hierdoor kan er een nieuwe weg ingeslagen worden die beter past bij wie je echt zelf bent.

Dit vraagt van jou als cliënt wel dat je gemotiveerd en in staat bent om naar jezelf te kijken. Samen proberen we hier in het eerste gesprek helderheid in te krijgen. Het is de bedoeling dat de therapiegesprekken tot verandering gaan leiden, tot een beter contact met jezelf en beter passende inzichten. Centraal staat het verstevigen van je eigen Zelfgevoel. Hierdoor kunnen klachten naar de achtergrond gedrongen worden.

trt

Tara Terpstra

Tara is opgeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarnaast haar post-master opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog in de stad afgerond. Ze heeft ervaring in zowel de eerste als in de tweede lijn van de GGZ, als behandelaar en diagnosticus.

Tara: “Mijn werkwijze is oplossingsgericht, waarbij ik probeer om samen met jou te begrijpen welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van de klachten, maar vooral wat er gedaan kan worden om de klachten te verhelpen. Ik ben hierbij geïnteresseerd in wie jij bent, hoe jij in je leven staat en hoe jij gewend bent om problemen aan te pakken. Door op deze manier de behandeling zo veel mogelijk bij jou aan te laten sluiten, kunnen we er samen voor zorgen dat je na de behandeling zelfstandig verder kunt en de doorgemaakte ontwikkeling  blijft bestaan.

Ik vind het belangrijk om naast de bestaande klacht, ook te kijken naar iemands kracht en hiermee de persoon te zien. Op deze manier is niet alleen herstel, maar ook persoonlijke groei mogelijk, zodat je gedurende de behandeling meer inzicht krijgt in wie je bent en wilt zijn. Mijn stijl is empathisch en doortastend. Tot slot vind ik een gezonde dosis humor van toegevoegde waarde binnen een behandeling.

Omdat ik binnen zowel de basis als specialistische GGZ gewerkt heb, heb ik een brede ervaring met onder andere (sociale) angst- en stemmingsproblematiek, maar ook met (psycho)somatische klachten en middelengebruik. Ook heb ik ervaring op het gebied van interpersoonlijke problemen, onzekerheidsklachten en zelfbeeld problematiek.”

trt

Joke Schothorst

Joke is opgeleid als psycholoog aan de Rijksuniversiteit van Groningen en heeft daarna de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog afgerond. Ze heeft brede ervaring als diagnosticus en behandelaar in de Basis en Gespecialiseerde GGZ. Zij is geschoold in ACT (Acceptance en Commitment Therapy) en EMDR, en gespecialiseerd in de hulpverlening aan mensen met autisme.

Joke: “Iedereen komt in zijn leven obstakels tegen, die in meerdere of mindere mate invloed hebben op je leven. Soms zijn de dingen die je meemaakt zo moeilijk, of is wat je voelt of denkt zo ingewikkeld, dat je vastloopt en niet meer weet hoe je dit kunt veranderen.

Ik zoek graag samen met jou uit hoe je klachten zijn ontstaan en hoe je met moeilijkheden bent omgegaan. Mogelijk heb je jezelf manieren aangeleerd om je staande te houden. Zo ben je misschien (onbewust) gevoelens, gedachten en herinneringen gaan vermijden, omdat het te moeilijk was om ze toe te laten. Of ben je steeds in strijd met je gevoelens en gedachten, omdat je niet zo wilt denken, of je niet zo wilt voelen. Deze manieren hebben je waarschijnlijk een tijd geholpen, maar kunnen nu juist voor stagnatie in je leven zorgen. We gaan samen kijken of je ook anders om kunt gaan met je klachten en met obstakels die je tegenkomt. En vooral ook dat je datgene (weer) in je leven krijgt wat voor jou zinvol en echt belangrijk is.

Om dit voor elkaar te krijgen probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw hulpvraag, bij wie jij bent en wat bij jou past. Ik ben oprecht geïnteresseerd in wie jij bent, betrokken bij wat je doormaakt en ondersteunend en richtinggevend bij jouw proces.”